Eredetmotors - Eredetviségvizsga, Tuning, Alkatrész kereskedelm és szerviz. Webshop.


Eredetiségvizsgálat


Az eredetiségvizsgálatról szóló igazolást a helyszínen kiállítjuk, mellyel a gépjármű okmányirodai ügyintézése azonnal megkezdhető! Az eredetiségvizsgálatról kiadott igazolás 60 napig érvényes!

Mi az eredetiségvizsgálat:

Olyan komplex hatósági tevékenység, melynek során összehasonlításra és megvizsgálásra kerülnek a vizsgált jármű egyedi azonosító elemei (alvázszám, motorszám, rendszám) a gyári állapothoz, a kísérő okmányokhoz és a Belügyminisztérium központi nyílvántartásához képest.
Ezen vizsgálatokat segítik a különböző számítógéppel támogatott, roncsolásmentes eljárású műszerek, a közvetlen internetkapcsolat a Belügyminisztérium és Metalelektro kft-vel, a speciális erre a célra kifejlesztett szoftverek és a több éves szakmai tapasztalatunk.

Mikor van rá szükség:

a) a külföldről behozott használt, továbbá nem a gyártótól, illetve márkakereskedőtől közvetlenül beszerzett új jármű első forgalomba helyezésekor, valamint a járműnyilvántartásban nem szereplő lassú jármű forgalomba helyezésekor

b) a forgalomból végleg kivont járművek ismételt forgalomba helyezésekor

c) a kivitel előtt Magyarországon már forgalomba helyezett járművek külföldre történő értékesítése miatt a jármű forgalomból történő kivonásakor, illetve a kiviteli rendszám kiadásakor

d) a jármű alvázszámának megváltoztatásával járó műszaki beavatkozást (alvázszámot hordozó szerkezeti elem, alváz vagy karosszéria cseréje) megelőzően

e) ha a közlekedési hatóság a jármű alvázszámában az eredeti állapothoz képest változást észlel

f) a jármű (kivéve a lassú járművet és a lassú jármű pótkocsiját) tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételekor

g) ha a nyilvántartás közhitelességének biztosítása érdekében a Hivatal elrendeli

h) biztosítási esemény, (kárrendezés kapcsán) forgalomból kivont jármű ismételt forgalomba helyezésekor


A nyilvántartásba vételhez olyan hatósági bizonyítvány (határozat) fogadható el, amelynek kiállítása óta hatvan napnál több nem telt el. A hatvan napos határidőbe nem számít bele az-az idő, amíg az eredetiség vizsgálatot követő büntetőeljárás során a jármű lefoglalás címén a nyomozó hatóság őrizetében volt.

A műszaki eredetiség igazolása nélkül is nyilvántartásba kell venni a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást, ha annak jogalapja öröklés, gazdasági társaságok átalakulásával bekövetkezett vagyonszerzés, amikor az újonnan létrejött gazdálkodó szervezet a korábbinak általános jogutódja lesz.
Közös tulajdon létesítése esetén, ha az egyik tulajdonostárs a volt tulajdonos, ha a jármű nyilvántartott üzemben tartója változatlan marad, feltéve, ha polgári jogi szerződés teljesülésével a jármű tulajdonosává válhat. Nem kell elvégezni az eredetiségvizsgálatot az állami szerv kezelésében, tulajdonában lévő jármű egymás közötti (állami szerv állami szervnek) tulajdonjogának változásakor, továbbá a gépjármű-kereskedelemre jogosult vállalkozók (a cégjegyzék, vagy a vállalkozói igazolvány alapján az adásvétel időpontjában főtevékenységük szerint) egymás közötti használt jármű adásvételekor, kivéve a rendeltetésszerű használat céljából történő tulajdonszerzést, valamint a muzeális jellegű járművek forgalomba helyezése és a tulajdonjog változása esetén.


Szükséges okmányok:

Eladás esetén:

Forgalmi engedély

Meghatalmazás, ha nem a tulajdonos kéri a vizsgálatot

Vétel esetén:

Forgalmi engedély

Adás-vételi szerződés

Külföldről behozott gépjármű esetén:

Műszaki adatlap

Származás ellenőrzési határozat

Külföldi forgalmi engedély

Külföldi adás-vételi szerződés

Mobil vizsgálat feltételei:

A mobil eredetiségvizsgáló állomás számára bitosítani kell:

parkolóhelyet, közvetlenül a vizsgálandó gépjármű mellett

a vizsgálandó gépjármű körbejárhatóságát

forgalomtól elszigetelt területet

GSM vételi lehetőséget


Mennyi ideig tart a vizsgálat?

Az eredetiségvizsgálat egy komplex tevékenység. A jármű azonosításán kívűl az okmányok ellenörzésével és az adatok egymással és a járművel történő összehasonlításával együtt, a járműkategóriákra specifikusan kidolgozott egységes technológia alkalmazásával, járműkategóriátol függően: 30-45 percet vesz igénybe.

Eredetiségvizsgálat Árak:

Személygépkocsik előzetes eredetiség-ellenőrzéséért fizetendő díjak:
Motorkerékpárok előzetes eredetiség-ellenőrzéséért fizetendő díjak:
Tehergépkocsik előzetes eredetiség-ellenőrzéséért fizetendő díjak:

a) Kis kategória (1400 cm3 hengerűrrtartalomig) 17.000 Ft

a) 500 cm3 hengerűrrtartalomig 15.500 Ft

a) Kis tehergépkocsik (megengedett legnagyobb össztömeg 3,5 t-ig) 20.000 Ft

b) Közép kategória (1400 - 2000 cm3 hengerűrrtartalomig) 18.500 Ft

b) 500 cm3 hengerűrtartalom felett 17.000 Ft

b) Tehergépkocsik (megengedett legnagyobb össztömeg 3,5 t - 7,5 t-ig) 21.000 Ft

c) Nagy kategória (2000 cm3 hengerűrrtartalomtól) 20.000 Ft

c) Négykerekű segédmotoros kerékpárok (quad, mopedautó) 14.000 ft

c) Tehergépkocsik (megengedett legnagyobb össztömeg 7,5 t felett) 22.000 Ft


Autóbuszok előzetes eredetiség-ellenőrzéséért fizetendő díjak:

Mezőgazdasági vontató, lassú jármű eredetiség-ellenőrzéséért fizetendő díjak:

Pótkocsi eredetiség-ellenőrzéséért fizetendő díjak:

a) Szállítható személyek száma 20 főig 21.000 Ft

Mezőgazdasági vontató, lassú jármű 20.000 Ft

a) Könnyű pótkocsi (750 kg-ig) 16.000 Ft

b) Szállítható személyek száma 20 fő felett 22.000 Ft

 

b) Nehéz pótkocsi 17.500 Ft

   

c) Különleges pótkocsi 19.000 Ft


Az eredetiségvizsgálat díjai hatósági ďíjak. Bármelyik vizsgáló állomást választja, az árak minden hol megegyeznek. Az eredetiség vizsgálat ára csak költségként számolható el!